Parsima.com


 ●  آخرین اخبار

 ●  اخبار و لینکهای گوناگون

 ●  دوربینهای زنده

 ●  آخرین قیمتهای بورس

 ●  آخرین آهنگها و ترانه ها

 ●  لیست سایتهای ایرانی

 ●  فرکانس و جدول ماهواره

 ●  فناوری اطلاعات (IT)

 ●  لینکهای شما

 ●  عضو پاریسما دات کام شوید!

 ●  معرفی Parsima.com به دوستتان

لینکهای دوربینهای زنده Parsima.com


تصاویر زیر بطور زنده از دوربین نصب شده ای در خیابان Beale در شهر Memphis در ایالت Tennessee آمریکا بدست می آیند.
توجه داشته باشید که بدلیل اختلاف زمانی ممکن بین شما و آن قسمت از دنیا که دوربین در آن نصب شده است، ممکن است تصاویر تار و خلوتی از شب را ببینید. برای دیدن تصاویر روز، ساعت دیگری از روز دوباره به اینجا بیایید.

** این صفحه را به دوستتان معرفی کنید  © Copyright 2006 Parsima.com  info@Parsima.com