Parsima.com


 ●  آخرین اخبار

 ●  اخبار و لینکهای گوناگون

 ●  دوربینهای زنده

 ●  آخرین قیمتهای بورس

 ●  آخرین آهنگها و ترانه ها

 ●  لیست سایتهای ایرانی

 ●  فرکانس و جدول ماهواره

 ●  فناوری اطلاعات (IT)

 ●  لینکهای شما

 ●  عضو پاریسما دات کام شوید!

 ●  معرفی Parsima.com به دوستتان

لینکهای دوربینهای زنده Parsima.com


تصاویر زیر بطور زنده از دوربین نصب شده ای در خیابان منتهی به موزه در لندن - انگلیس بدست می آیند.
توجه داشته باشید که بدلیل اختلاف زمانی ممکن بین شما و آن قسمت از دنیا که دوربین در آن نصب شده است، ممکن است تصاویر تار و خلوتی از شب را ببینید. برای دیدن تصاویر روز، ساعت دیگری از روز دوباره به اینجا بیایید.

** این صفحه را به دوستتان معرفی کنید  © Copyright 2006 Parsima.com  info@Parsima.com